Bewaartermijn VvE stukken

VVE Newomij Bewaartermijn
Algemene bedrijfsmatige documenten
Jaarrekening ja ja (W) minimaal 7 jaar
Fiscale documenten
Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie ja (alleen facturen) ja (W) minmaal 7 jaar
Video-opnames in en om het gebouw
Opsporingscamera’s tbv fraude, diefstal e.d. ja minimale en maximale bewaartermijn volgens ALV cameraprotocol
Eigenaren en huurders
Register van eigenaren, inclusief bereikbaarheid en bankrekeningnummers ja
Woonadressen, e-mail adressen, telefoonnummers ja minimaal 2 jaar vanaf verkoop/ verhuizing uit Skydome
Registratie zenders parkeergarage/ parkeerdek ja minimaal 6 maanden vanaf verkoop/ verhuizing
Huurders
bankrekeningnummers ja minimaal 6 maanden vanaf verhuizing uit Skydome

 

 

(W) wettelijke bewaartermijn