Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Bestuur van de VvE van Skydome kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de VvE van Skydome. De diensten zijn inclusief de werkzaamheden van het administratiekantoor Newomij waar de VvE in dit kader een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Het bestuur van de VvE van Skydome verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer (voor eigenaren: niet door de VvE; wel door Newomij; voor huurders: wel door de VvE)

 

Er worden door de VvE videobeelden geregistreerd. Meer daarover vindt u hier.

 

WAAROM HET BESTUUR VAN DE VvE VAN SKYDOME GEGEVENS NODIG HEEFT

De VvE van Skydome verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch  of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

 

HOE LANG HET BESTUUR VAN DE VvE VAN SKYDOMEGEGEVENS BEWAART

De VvE van Skydome bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Informatie over de bewaartermijnen vindt u hier.

 

DELEN MET ANDEREN

Het Bestuur van de VvE van Skydome verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN  OF AANPASSEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar bestuur@skydome.nl Het Bestuur van de VvE van Skydome zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Het Bestuur van de VvE van Skydome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Bestuur van de VvE van Skydome verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het Bestuur van de VvE van Skydome op via bestuur@skydome.nl

 

Bestuurslid, belast met de verwerking van de persoonsgegevens:

Wim Daems
Skydome 459
06 – 51 95 52 98